Livsviktig

Velkommen til denne web-siden.

Her kan du få vite mer om:

Innholdet angår mennesker som er over 12 år gamle, uansett livssyn!

Les mer

 

Takk for forbønn:

Jeg takker for all forbønn jeg for. Jeg har i den senere tid blitt ledet gjennom mange oppmuntrende hendelser, og vet forbønn fra mange har hjulpet meg videre. Jeg ber ydmykt om fortsatt forbønn, da planene er store og presset stort.  

Besøk på siden:

Besøket på dette nettstedet  økte mye i aug. Bare i løpet av første uke i aug. var det 159.385 vellykkede forespørsler, toatlt ca. en halv million.

Økonomisk bistand trengs sårt:

Ta Tilflukt trenger sårt økonomisk bistand for å innfri de vidløftige planene videre.

Gi støtte til: Ta Tilflukt - konto nr: 6230.05.80217

To all english speaking visitors:

I hope this site will be available in english soon. Until then take care of the  "Take Refuge" brochure you probably got, and take my advises given there seriously.

Wings of Prayer ( author unknown ):

Just close your eyes and open your heart, and feel your worries and cares depart.

Just yield yourself to the Father above, and let Him hold you secure in His love.

For life on earth grows more involved, with problems that can´t be solved.

But God only asks us to bring our request, then He will take over and finish the rest.

So when you are tired, discouraged and blue, there is always one door that is open to you.

That is the door to the house of prayer, you will find God waiting to meet you there.

The house of prayer is no further away, than the quiet spot where you kneel and pray.

For the heart is a temple when God is there, as we place ourselves in His loving care.

He hears every prayer answers each one, when we pray in His name; "Thy will be done".

The burdens that seemed too heavy to bear, are lifted away on the wings of prayer.