Tillbaka                                    Om ordlistan                                    © V&F-Trestad 2001

Ordlistan ger kortfattad info om respektive ord. Kontakta V&F-Trestad för utförligare uppgifter.

Ufologisk Ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Abductees Anonymous
Amerikansk organisation för personer som tror sig ha blivit utsatta för Abductions

Abduction
Bortförande, ombordtagning. Ufologisk term för att bli kidnappad av "utomjordingar"

Abduction & UFO Research Association
En holländsk UFO-organisation

Adamski Foundation
Förening i USA med George Adamski som ledstjärna

Adamski, George (1891-1965)
Berömd amerikansk kontaktperson och mystiker. Han påstod i flera böcker att han alltsedan 1952 stod i kontakt med rymdmänniskor, från bland annat Venus, och att han åkt med i deras rymdskepp. Han konstruerade också en mängd falska tefatsbilder

Aerial Anomaly Investigation Comity
Engelsk UFO-organisation

Aerial Phenomenon Research and Information Exchange
Engelsk UFO-förening med säte i Manchester

Aerial Phenomenon Research: The Indiana Group
Amerikansk UFO-organisation verksam i delstaten Indiana

AFOSI
Air Force Office of Special Investigations

AFU
"Arkivet för UFO-forskning" i Norrköping. AFU grundades 1973 och har tagit som sin uppgift att samla och dokumentera UFO-material. AFU är en fristående stiftelse men har samarbetsavtal med UFO-Sverige och förvarar bland annat organisationens rapportarkiv

AFU Newsletter
Engelskspråkigt nyhetsbrev som under en följd av år utgavs av Arkivet för UFO-forskning (AFU)

AGETI
Analytical Group for Extraterrestrial Informations. Ett nätverk av radioamatörer med uppgift att fånga upp UFO-information som sänds via radio. AGETI grundades av kroaten Giuliano Marinkovicc 1996

A-lan
Rymdman som förekommer i flera tefatsböcker av kontaktpersonen Daniel Fry

ALF
Alien Life Forms. Utomjordisk livsform

Alien
Utomjordisk varelse

Alien Abduction & Contact Information Service
UFO-organisation i Holland med intresse för ombordtagningar

Alien Investigation and Evidence Network (ALIEN)
Amerikansk UFO-organisation

Allingham, Cedric
Pseudonym för okänd engelsk författare som gav ut boken "Flying Saucers from Mars" 1954. Boken innehöll bilder på flygande tefat och var en drift med de ufologer som trodde på den. Det har spekulerats i att författaren bakom pseudonymen skulle vara astronomen Patrick Moore.

Ampleforth Manuscript
Påstått medeltida dokument som beskriver en UFO-observation över engelska Byland Abbey år 1290. Dokumentet är en avslöjad förfalskning

Andersen, Per (1956-)
Dansk ufolog och ordförande i SUFOI

Anderson, Gerald
Amerikansk bluffmakare som 1990 påstod att ett flygande tefat hade kraschat i närheten av Corona, New Mexico den 5 juli 1947. Påståendet gav upphov till en lång ufologisk debatt för och emot samt resulterade i flera böcker om händelsen.

Andreasson, Betty Luca
Amerikanskt UFO-vittne som påstår sig ha blivit bortförd ett flertal gånger av Greys. Varelserna utsatte henne bland annat för kirurgiska experiment ombord på rymdskeppet. Hon har skrivit flera böcker om sina upplevelser

Andrews, Colin
Engelsk Cereolog

Angelucci, Orfeo
Amerikansk kontaktperson och författare som under 1950-talet påstod sig ha träffat rymdmänniskor och rest i deras skepp

Anten
Plats för påstådd svensk tefatslandning den 30 augusti 1970.

Anundsjöstenen
Slaggliknande artefakt som påstås ha fallit från ett UFO i Anundsjö, ångermanland 1950. Undersökningar av stenen har dock inte kunnat påvisa något extraordinärt med den.

APRA
Anomalous Phenomena Research Agency. En UFO-organisation i England

APRO
Aerial Phenomenon Research Organisation. Världens första UFO-organisation som grundades 1952 i USA. Numera nedlagd

Aquarius, Project
Påstått amerikanskt Top Secret projekt påbörjat 1953 i syfte att utveckla samarbete med tillfångatagna rymdvarelser. Historien är påhittad av sensationsskribenter och har ingen grund i verkligheten

Area 51
Populär benämning på en amerikansk militärbas belägen i Nevadaöknen. Basen används för testflygningar och utprovning av nya flygplanstyper. Många ufologer tror att störtade tefat finns gömda i Area 51

ARG Slovenija
Slovensk UFO-organisation

Arizona Abduction Research Center (AARC)
En UFO-organisation i Arizona, USA

Arkivet för UFO-forskning
Se AFU

Armstrong, Virgil
Amerikansk ufolog specialiserad på tefatskrascher

Arnold, Kenneth
Amerikansk pilot som uppfann begreppet flygande tefat. Den 24 juni 1947 iakttog han nio bumerangliknande föremål när han flög över delstaten Washington. När han efteråt talade med pressen beskrev han dem som "flying saucers". Efter detta blev ordet UFO synonymt med flygande tefat i media. De tefat som Arnold iakttog var med stor sannolikhet en flock pelikaner

Aryans
Inom den ockulta ufologin humanoider av en typ påminnande om Nordics

Ashtar
Rymdman som inom new age-ufologin anses tala genom vissa utvalda medier med hjälp av "channeling"

ASSAP
Association for The Scientific Study Of Anomalous Phenomena. Engelsk UFO-organisation

Association A.E.R.O
Fransk UFO-organisation

ATIC
Air Technical Intelligence Center. Flygvapnets tekniska informationscenter beläget vid Wright-Patterson-basen, Dayton, Ohio. ATIC övervakade bland annat arbetet med Blue Book-projektet. ATIC döptes senare om till FTD - Foreign Technology Division (avdelningen för utländsk teknologi)

AUFORN
Australian UFO Research Network. En UFO-organisation i Australien

AUFOSG
Alberta UFO Study Group. Kanadensisk UFO-organisation

A.U.R.A
Anomalous Unknowns Research Association. En UFO-grupp i England

AURORA
Engelsk UFO-förening inriktad på spaning

Aurora, Project
Påstått topphemligt flygplansprojekt som anses vara under utveckling i Area 51. Ufologerna tror att det bygger på teknologi från kraschade UFO:n.

Australian UFO Encounters
Australiensisk UFO-grupp inriktad på abductions och närkontakter

Ayrshire UFO
UFO-förening i Skottland

Upp


B

Barker, Gray
Berömd amerikansk UFO-författare som bland annat populariserade myten om MIB

Bay Area Consciousness Network
Amerikanskt nätverk för UFO-föreningar i Berkeley

B.E.A.M.S
British Earth Aerial Mysteries Society. Engelsk UFO-organisation med flera lokala avdelningar

Beckley, Timothy
Spekulativ UFO-författare som skrivit böcker om MIB, Area 51, MJ12 mm

Belgien-vågen
Känd UFO-flap som utspelades i luftrummet över Belgien i början av 1990-talet då en stor mängd triangelformade "farkoster" siktades regelbundet

Bellatrix
Stjärna i Orion vars solsystem sägs vara hemvist för Greys

Bender, Albert K.
Fantasifull amerikansk redaktör och författare. Han hittade bland annat på historien om Men in Black (MIB), som blev en vandringssägen vilken återkommer i många olika varianter än idag

Bennewitz, Paul
Amerikansk UFO-undersökare som trodde sig ha detekterat signaler från UFO:s i början av 1980-talet. Hans teorier blev allt mer bisarra och kom efter påverkan av Richard Doty och William Moore att inkludera abductions, UFO-baser och medicinska experiment utförda av utomjordingar.

Berliner, Don
Amerikansk UFO-författare specialiserad på tefatskrascher

Berlitz, Charles
Framgångsrik amerikansk sensationsförfattare som skrivit böcker om Bermudatriangeln och Roswell

Berthelsen, Thorvald (Bevan)
Svensk missionerande ufolog och föredragshållare, verksam under 1970-talet. Berthelsen bidrog starkt till framväxandet av den okritiska, spekulativa ufologin och satt som ordförande i UFO-Sverige 1976-1978.

Beta-UFO Indonesia
Indonesisk UFO-organisation

Betlehemsstjärnan
Flera UFO-författare har fantiserat om att den stjärna som enligt bibeln vägledde de tre vise männen till Betlehem var en utomjordisk farkost i bana runt jorden. Om Betlehemsstjärnan var en planetkonjunktion eller om det är en rent påhittad berättelse går ej att avgöra.

Birch, Alex
Engelsk fuskare som blev berömd genom ett foto föreställande en rote tefat på 1960-talet. Tefaten hade han målat med färgkritor direkt på fönsterglaset

Bispberg-fallet
Känd svensk UFO-observation som utspelade sig den 30 december 1987 i Bispberg, Dalarna. Ett lysande blåmetalliskt klot siktades av en kvinna. Senare upptäckte hon ett oförklarligt brännmärke på sin jumper som hon anser orsakades av strålning från föremålet.

Björkhem, Örjan (1946-1996)
Författare, religionspsykolog och parapsykolog. Han var kritisk mot ufologernas arbetssätt och ansåg att dramatiska UFO-observationer, som exempelvis närkontakter, orsakas av inre psykologiska upplevelser.

Black Dawn
UFO-organisation i England

Black Projects
Allmän term för den amerikanska militärens utveckling av hemlig flygteknologi och överstatliga projekt. Namnet påhittat av författaren John Lear

Blanchard, Colonel William
Den officer vid Roswell Air Force Base som 1947 godkände pressmeddelandet om att ett flygande tefat hade kraschat och tillvaratagits.

Blomqvist, Håkan (1952-)
Bibliotekarie, skeptisk författare och debattör. Tidigare ufolog och mycket aktiv inom UFO-Sverige . Har bland annat skrivit boken "UFO i myt och verklighet". Blomqvist lämnade den spekulativa ufologin 1997 till förmån för skeptikerrörelsen och förbundet Humanisterna där han numera är vice ordförande.

Bluebolt, Project
Påstått Top Secret projekt med utomjordisk teknologi i form av "antigravitation" inom det amerikanska flygvapnet

Blue Book, Project
"Blåboksberedningen". Det amerikanska flygvapnets UFO-undersökning som startade 1947. Man kom fram till att UFO ej utgjorde något reellt fenomen varefter projektet lades ner.

Blue Fly, Operation
Påstådd del av Project Moon Dust

Blue Paper, Project
Påstådd topphemlig uppföljning av Blue Book enligt amerikanska sensationsskribenter

Blues
Inom den ockulta ufologin en fredlig utomjordisk ras, utseendemässigt liknande Greys, men med blå hud

Blum, Howard
Amerikansk UFO-författare inriktad på myndigheternas mörkläggning av möten med utomjordingar

Blumrich, Josef
Ingenjör och UFO-författare av tyskt ursprung. Specialiserad på tolkningar av bibliska UFO-observationer

Bolider
"Eldkulor", En typ av större ljusstarka meteorer som oftast kommer in i en flack bana och därför ser ut att röra sig parallellt med jordytan. De lyser bländande vitt eller grönt och kan ses även i dagsljus. Bolider är sällsynta men orsakar som regel UFO-rapporter när de förekommer.

Bowen, Charles
Engelsk ufolog och skribent. Tidigare redaktör för Flying Saucer Review

Bower, Doug
Engelsk bluffmakare som 1991 avslöjade att han tillsammans med Dave Chorley tillverkat många av de berömda åkercirklarna i England.

Brandstorp
Plats för spektakulär UFO-observation i Skaraborgs län den 20 juni 1992. En svart triangel iakttogs av fem vittnen.

Brazel Mac
Den farmare i Roswell som först hittade vrakdelarna efter ett störtat föremål

British Flying Saucer Bureau
Engelsk UFO-förening

BUFOIG
Burton UFO Investigations Group. En undersökningsgrupp i Staffordshire, England

BUFORA
British UFO Research Organisation. Storbritanniens största UFO-organisation grundad 1964. Utger tidningen UFO-Times 4 ggr/år

BUFORN
Bradford UFO Research Network. Engelsk UFO-förening

BUFOSC
British UFO-studies Centre. Engelsk UFO-förening

BUFOS
Bolton UFO Society. Engelsk UFO-förening

Bullard, Thomas E.
Amerikansk etnolog som specialiserat sig på likheterna mellan folklore och UFO

Buttlar, Johannes von
Tysk UFO-författare

Upp


C

Cambridge UFO Group
UFO-förening i Cambridge, England

Cammo Dudes
Öknamn på de militära vaktstyrkor som bevakar Area-51

Campbell, Glenn
Amerikansk författare som skrivit om alla de rykten och historier som figurerar kring Area 51

Carlotto, Mark
NASA-forskare som propagerar för att det finns intelligenta konstruktioner och geometriska mönster på planeten Mars

Carlsson, Gösta
Svensk kontaktperson vars upplevelser startade med en närobservation av ett landat flygande tefat i en glänta utanför Ängelholm den 18 maj 1946. Carlsson påstår sig ha hittat flera utomjordiska artefakter på platsen bland annat en kvartsstav och en ring. Historierna saknar all trovärdighet och är med säkerhet fritt uppdiktade. Idag är det bara extrema tefatsentusiaster som tar dem på allvar

Carpenter, John
Amerikansk ufolog inriktad på abductions

Carter, Jimmy
Tidigare amerikansk president. Som guvernör i Georgia 1969 observerade och rapporterade han ett UFO-fenomen. Det visade sig ha varit planeten Venus

Cash/Landrum-Fallet
Berömt amerikanskt närkontaktsfall. Betty Cash, Vickie och Colby Landrum såg ett diamantformat UFO eskorterat av ett tjugotal militärhelikoptrar i december 1980. Observatörerna påstås ha drabbats av strålskador efter observationen

Cathie, Bruce
Nya Zeeländsk pilot och författare som anser sig ha upptäckt att UFO:s färdas enligt geometriska mönster orsakade av jordstrålning

Cattle Mutilations
Mystiska boskapsstympningar som började uppträda 1973 i Nordamerika och som ibland satts i samband med UFO-observationer

CAUS
Citizens Against UFO Secrecy. Amerikansk organisation som anser att myndigheterna gömmer hemliga UFO-dokument och som strävar efter att dessa ska lämnas ut

CBPDV
Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores. Brasiliansk UFO-organisation under ledning av ufologen Ademar J. Gevaerd

CEEUFO
Centro Esperantista de Estudos UFOlogicos. Brasiliansk UFO-organisation.

CEIPI
En UFO-organisation i Kanada under ledning av ufologen Jean Casault

CENAP
The Central Investigation Committee on Aerial Phenomena. Tysk UFO-organisation

Centara, Channie
Pseudonym för Christina West. Svensk kontaktperson som påstår sig ingå i ett hemligt nätverk bestående av rymdmänniskor på jorden.

CEPSI
Comité détude des phénomènes scientifiquement inexpliqués. UFO-organisation i Frankrike som tar emot rapporter med dygnet-runt-jour

Cereologi
Läran om åkercirklar

Chaos
Hypotetisk planet som Arthur Hopkins mfl tror en gång fanns i det nuvarande asteroidbältet mellan Mars och Jupiter

Charroux, Robert
Fransk författare som spekulerar om forntida astronauter

Chatelaine, Maurice
ET-troende författare, med påhittad anställning vid NASA, som skrivit om de amerikanska astronauternas UFO-observationer i rymden

China Paranormal Research Center
UFO-organisation med säte i USA men inriktad på kinesisk ufologi

Chorley, Dave
Engelsk bluffmakare som 1991 avslöjade att han tillsammans med Doug Bower tillverkat många av de berömda åkercirklarna i England.

Christiernsson-fallet
Omskriven svensk pilotrapport som ägde rum 1953. Piloten Ulf Christiernsson och mekanikern Olle Johansson mötte ett klassiskt flygande tefat över Skåne. Tefatet passerade en bit under planet och identifierades senare som en radiosondsballong, uppsänd i okynne av två värnpliktiga vid F5 i Ljungbyhed

Chupacabras
"Goatsuckers", "Getdödare" Mystiska blodsugande varelser i Sydamerika och Puerto Rico som sägs angripa och döda boskap. Sätts ibland i samband med UFO-observationer och Cattle Mutilations

CIA
Central Intelligence Agency. Amerikansk underrättelseorganisation

CISETI
En italiensk UFO-organisation

CISU
Centro Italiano Studi Ufologici. Italiensk UFO-organisation

Clapham Wood
Skogsområde i närheten av Clampham, England där gåtfulla UFO-fenomen siktats och en stor mängd spökerier påstås förekomma

Clarion
Hypotetisk ännu oupptäckt bebodd planet långt ut i solsystemet som åberopats av många ufologer under årens lopp

Clark, Jerome (1946-)
Framgångsrik amerikansk ufolog, redaktör och författare verksam inom CUFOS

Collins, Robert
Amerikansk UFO-desinformatör med täcknamnet Condor

Condonrapporten
Scientific study of unidentified flying object. En stora amerikansk UFO-undersökning vid Coloradouniversitetet under ledning av professor Edward Condon. Studien som publicerades 1968 kom till slutsatsen att UFO ej är ett reellt fenomen och att det därför inte är värt att undersöka vidare. Condonrapporten blev därmed den sista statliga UFO-undersökning som genomfördes i USA. Rapporten finns att läsa i sin helhet på internet.

Condor
Täcknamn för Robert Collins

Confederation of Humans
Inom ockult ufologi en kommitte bestående av en stor mängd utomjordiska raser för att skydda mänskligheten från destruktiva rymdvarelser.

Contact International
Ett nätverk av UFO-undersökare med förgreningar i flera länder

Cooper, Gordon
Amerikansk astronaut som anser att NASA döljer sanningen om UFO-fenomenet

Cooper, Vicky
Redaktör för tidskriften UFO-magazine

Cooper, William (Bill)
Amerikansk skämtare och bluffmakare som spridit ut en mängd påhittade rykten om aliens och myndigheternas mörkläggning av UFO-fenomenet

Corliss, William
Amerikansk författare som specialiserar sig på katalogisering av anomalier och oförklarliga händelser

Cornwall UFO Research Group
Engelsk UFO-förening

Corona
Platsen för en påhittad tefatskrasch i New Mexiko, USA

Cosmic Journey
Påstått topphemligt amerikansk regeringsprojekt som skulle förbereda offentliggörandet av störtade tefat och tillvaratagna utomjordingar. Nerlagt 1988

Cosmic Research
Engelsk UFO-förening

Creighton, Gordon
Redaktör för den anrika engelska tefatstidningen Flying Saucer Review

CRIDOVNI
UFO-organisation i Uruguay

Crop Circles
Se åkercirklar

Croydon Alien Ufology Centre
UFO-förening i Surrey, England

Crystall, Ellen
Amerikansk ufolog och sensationsförfattare som påstår sig ha sett hundratals triangelformade UFO:n och tagit en mängd foton av dem

CSETI
Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence. Amerikansk UFO-organisation fö att etablera kontakt med utomjordingar under ledning av Steven Greer

CSICOP
Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal. Den ledande skeptikerorganisationen i USA

CUFOHN
Cercle Ufologique de Haute Normandie. Fransk UFO-organisation. Utger tidningen Urgence Ovni

CUFOS
Center for UFO Studies. Amerikansk UFO-organisation grundad 1973 av J. Allen Hynek.

Upp


D

Dahl, Anders
Svensk författare som i den självbiografiska boken "Uppståndelsen från tefatssekten" skriver om sin tid som medlem i IGF

Dark Light
UFO-grupp i Sydafrika bestående av personer som haft närkontakter med UFO

Dark Star
Påstått tefatsliknande amerikanskt spionflygplan, utvecklat med hjälp av utomjordisk teknologi

Daylight Disc
Dagsljusobjekt, UFO som siktas under dagtid enligt Hyneks klassificeringssystem

Det Okända
Svensk sensationstidning som utkom åren 1984-85. Innehöll okritiska artiklar om UFO, parapsykologi, spöken, sjöodjur etc

Deveraux, Paul
Engelsk UFO-undersökare och författare, specialiserad på jordljus

DIA
Defence Intelligence Agency. Amerikansk underättelseorganisation

Djurstympningar
Se Cattle Mutilations

Dodd, Anthony (Tony)
UFO-undersökare verksam inom Quest International

DOFUS
Spaningsinriktad UFO-förening i Holland

Domsten
Platsen för ett berömt svenskt närkontaktsfall som skulle ha ägt rum i december 1958. Historien är avslöjad som bluff

Doty, Richard
Amerikansk UFO-desinformatör med täcknamnet Falcon

Dreamland
Populär benämning på Area 51

Druffel, Ann
Amerikansk ET-inriktad ufolog och skribent verksam inom MUFON

Durant Report
Robertsonpanelens rapport som 1953 konkluderade att alla UFO-rapporter kunde förklaras

Däniken, Erich von
Schweizisk sensationsförfattare med forntidsgåtor som specialitet. Däniken hävdar i en lång rad böcker att jorden besökts av forntida astronauter som på olika sätt hjälpt människosläktet framåt i utvecklingen.

Upp


E

Earth lights
Detsamma som Jordljus

East Kilbride UFO Club
Engelsk UFO-förening

EBE
Extra Terrestrial Biological Entities. Så kallades de utomjordiska väsen som ufologerna påstår överlevde tefatskraschen vid Roswell och tillfångatogs av den amerikansk militären

Eckhardt, Tony
Svensk ufolog och författare som anser att kontaktpersonernas berättelser är verkliga och att rymdfolket redan finns på jorden

Ecker, Don
UFO-undersökare och skribent i UFO Magazine

Ekstrand, Håkan (1950-)
Svensk ufolog och redaktör för riksorganisationen UFO-Sveriges tidskrift UFO-Aktuellt sedan 1980

Element 115
Inom ockult ufologi ett utomjordiskt grundämne som låter flygande tefat upphäva gravitationen

Enigma Research Society
Engelsk UFO-förening samt grundare av I.R.N

E.R.G Investigations
UFO-förening i England ansluten till Quest International

Erickson Paranormal Research Foundation
Amerikansk UFO-grupp med säte i Portland

Eriksson, Tage
FOA:s handläggare av UFO-rapporter 1966-1976. Erikssons slutsats var att UFO-fenomenet inte är ett reellt fenomen och därmed inte heller värt att undersöka.

Essex UFO Research Group
Engelsk UFO-förening

ET Exposure Law
I den amerikanska Code of Federal Regulations en lag som pga smittorisken förbjuder astronauter att ta kontakt med ev. utomjordiska varelser i rymden

ET-hypotesen
Extra Terrestrial, den utomjordiska hypotesen. Åsikten att de oförklarade UFO-fenomenen utgörs av farkoster med besökare från andra planeter. ET-hypotesen är grunden för ufologin men de flesta ufologer vill beteckna den som "bara en av många teorier", i syfte att försöka framstå som mer seriösa.

EUFON
Estonina UFO Network. UFO-organisation med säte i Estland

Evaluation Center for UFO Reports
Sydafrikansk UFO-organisation

Evans, Hilary
Berömd engelsk ufolog och författare, ansvarig för ett stort bildarkiv i London

Excalibur
Inom ockult ufologi specialiserade kärnvapen som vid behov ska sättas in mot rymdvarelsernas underjordiska baser på jorden

Exeter-vågen
Klassisk amerikansk UFO-flap från september 1965 i New Hampshire. Ljussken orsakades av överslag i elledningar som blivit täckta av salt från havet och uppfattades som en mängd UFO-farkoster

Upp


F

Falcon
Täcknamn för Richard Doty

Falcon Lake-fallet
Berömt amerikanskt närkontaktsfall. Observatören Stephan Michalek såg ett tefat landa den 20 maj 1967 vid Falcon Lake. Michalek vidrörde föremålet med handen och blev svårt sjuk efter observationen.

Falk, Inge
Se Tunge-fallet

Fastwalker
Schweizisk UFO-förening

Fate
Legendarisk amerikansk sensationstidning som handlar om okända fenomen

Fawcett, Lawrence
Amerikansk ufolog och författare som sedan 60-talet verkat inom många UFO-organisationer

FBI
Federal Bureau of Investigation. Amerikansk underrättelseorganisation

Flap
Detsamma som "UFO-våg" dvs tillfällen då anmärkningsvärt många UFO-observationer görs inom en begränsad tidsrymd

Florida UFO Network
En amerikansk UFO-organisation

Flygande tefat
I dagligt tal detsamma som UFO, dvs intelligent styrda farkoster från rymden, andra dimensioner etc

Flying Saucer Review
Spekulativ UFO-tidskrift utgiven i Storbritannien

FOA
Försvaret forskningsanstalt. Svensk myndighet som bland mycket annat annat också tar emot allmänhetens misstolkningar av diverse himlafenomen. Rapporter som anses sakna värde överlåts rutinmässigt åt UFO-rörelsen. 1 januari 2001 slogs FOA samman med flygtekniska försöksantalten till FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut

FOIA
Freedom of Information Act. Den amerikanska motsvarigheten till offentlighetsprincipen. Många tidigare hemligstämplade UFO-dokument har frigivits genom FOIA

Foo-fighters
Ljusfenomen som sades förfölja flygplan på stridsuppdrag under andra världskriget. Det iakttogs av båda sidor och troddes vara ett nytt vapen. En utredning 1945 visade att det rört sig om en naturlig form av Sankt Elmseld som bildas vid planens vingspetsar

Forefront
En UFO-förening på Nya Zeeland

Formby and Liverpool UFO Association (FLUA)
Lokal engelsk UFO-klubb

Fort, Charles (1874-1932)
Amerikansk författare och samlare av anomala och oförklarliga händelser i naturen

Forteana fenomen
Samlingsnamn för gåtfulla anomalier i naturen, te.x fiskregn, möten med okända varelser, mystiska sammanträffanden osv

Fortean Times
Brittisk månadstidning med inriktning på spekulation om mystiska fenomen, inklusive UFO

Forum Nowej Cywilizacji
New Civilisation Forum. Polsk UFO-organisation

Fowler, Raymond
Amerikansk UFO-undersökare och författare. Han är mest känd för sina granskning av Cash/Landrum-fallet

Friedman, Stanton
Amerikansk UFO-entusiast och författare. Friedman har främst gjort sig känd som förespråkare för ET-hypotesen.

Fry, Daniel
Berömd amerikansk kontaktperson verksam under 1950- och 60-talen. Han påstod sig stå i kontakt med rymdmannen A-lan och är sedan länge avslöjad som charlatan.

Fuller, Paul
Engelsk ufolog, verksam inom UFOIN

Fund for UFO Research (FUFOR)
UFO-organisation i västra USA

Fundación Anomalia
Spansk forskningsinriktad UFO-organisation

Fundacion Argentina de Ovnilogia
Argentinsk UFO-organisation

Fältundersökare
Populär benämning på medlemmar inom UFO-rörelsen som undersöker allmänhetens observationer

Fältundersökarkurs
Den "utbildning" man måste genomgå för att bli fältundersökare. Olika kurser ges av olika organisationer jorden runt. I Sverige utbildas fältundersökare under ett veckoslut inom riksorganisationen UFO-Sverige

Upp


G

Galileo, Project
Påstått Top Secret project i Area 51 som handlar om undersökning av tillvaratagna tefat

GEPAN
Groupe dÉtudes des Phénomènes Aérospatiaux Nonidentifiés. Tigare fransk grupp med statligt anställda UFO-undersökare. Numera nedlagd

Gersten, Peter
Amerikansk ufolog och redaktör för tidskriften Just Cause

GICOFF
Göteborgs Informationscenter för Oidentifierade Flygande Föremål. UFO-förening i Göteborg på 1970-talet under ledning av Rune Rydebrandt. Numera nedlagd.

Gill-fallet
Klassisk UFO-observation från Nya Guinea 1959. Missionären Gill såg tillsammans med byns invånare ett flygande tefat med besättning som stod stilla på himlen

Gjärdman, Arne
FOA:s handläggare av UFO-rapporter 1990-1999

Glantz, Daniel
Svensk kontaktperson i kretsen kring Sten Lindgren

Global UFO Investigations Systems
UFO-förening i Sussex, England

Gohs/Ingemarks-fallet
Känt svensk UFO-fall. Tecknaren Rolf Gohs och Peter Ingemark iakttog ett surrande flygande tefat i dagsljus

Golden UFO Investigations
En UFO-organisation på Irland

Goldwater, Barry
Amerikansk senator som arbetat för att hemligstämplat UFO-material ska frisläppas av militären

Good, Timothy
Spekulativ brittisk UFO-författare som skrivit flera bestsellers om flygande tefat och myndigheternas påstådda mörkläggning

Green fireballs (gröna eldklot)
UFO-flap med grönlysande objekt som uppträdde över New Mexico 1949

Greenwood, Barry
Amerikansk ufolog och skribent verksam sedan början av 1960-talet

Greer, Steven
Amerikansk ET-troende ufolog. Grundare av CSETI

GREPI
Groupe de Rechercheet dÉtude des Phenomenes Insolites. UFO-organisation med säte i Schweiz

Greys
Den vanligast beskrivna typen av utomjordingar i samband med Abductions. De beskrivs som finlemmade och insektsliknande, med gråaktig hud, stora huvuden och svarta, blanka ögon.

Groom Lake
Amerikanskt testbaneområde för militära provflygningar beläget inom Area 51

Ground Saucer Watch (GSW)
Amerikansk UFO-organisation inriktad på analys av UFO-fotografier

Grudge, Project
Amerikanskt UFO-projekt som ersatte Sign 1949

GUFORA
German UFO Research Association. En tysk UFO-organisation

Gulf Breeze
Platsen för en berömd amerikansk UFO-bluff i Florida, USA 1989. Händelserna iscensattes av Ed Walters som tog en stor mängd falska foton föreställande närkontakter med flygande tefat.

Upp


H

Haines, Richard
Amerikansk ufolog, författare och föredragshållare

Hall, Richard
Amerikansk ufolog och skribent

Hamilton-fallet
Omskriven UFO-händelse som påstås ha utspelat sig utanför Le Roy, Kansas, USA 1897. Farmaren Hamilton såg hur en flygande farkost lyfte upp en ko och förde bort den från boskapshjorden. Men historien är helt och hållet påhittad. Berättelsen var det vinnande bidraget i en ljugartävling (!)

Hangar 18
Beteckningen på en av de avdelningar inom Area 51 där det påstås finnas tillvaratagna flygande tefat.

Hansson, Sven-Ove
Svensk filosofiprofessor, författare och uttalad UFO-skeptiker. Hansson har bland annat skrivit den klassiska skeptikerboken "Vetenskap och ovetenskap". Grundare av den svenska skeptikerorganisationen Vetenskap och Folkbildning

Harlow UFO Group
Engelsk UFO-förening

Hastings UFO Research Group
Engelsk UFO-förening

Hatfield UFO Research Association
Engelsk UFO-förening

Hawkflight
Engelsk UFO-grupp inriktad på Abductions

Hellberg, Paul
Svensk ufolog och ET-anhängare verksam inom UFO-Luftrumsbevakning. Hellberg tog under åren 1988-89 en stor mängd fotografier av påstådda UFO-fenomen i Värmland och Dalarna

Helsinki UFO Society /Interplanetistit
Finsk UFO-organisation

Hesekiel
Biblisk profet som anses ha gjort en forntida UFO-observation vid floden Kebar. Han beskriver en syn av märkliga himlafenomen, liknande flammande eld och glänsande malm. En trolig förklaring är att profeten observerade ett praktfullt norrsken, en ovanlig syn på dessa breddgrader

Hesemann, Michael
Tysk ufolog och skribent

Hessdalen
Dal utanför Rörås i Norge där olika ljusfenomen påstås ha uppträtt sedan början av 1980-talet Många tefatsfantaster bedriver alltjämnt spaningar i dalen

Hill-fallet
Berömt abductionsfall från 1961. Äkta paret Betty och Barney Hill påstod sig ha blivit kidnappade av utomjordiska varelser under en bilfärd. Fallet innehåller alla klassiska detaljer som humanoider, förlorad tid, medicinska undersökningar och minnen framtagna under hypnos. Berättelsen är mycket motsägelsefull och saknar all trovärdighet.

Hind, Cynthia
Engelsk ufolog, bosatt i Zimbabwe fram till sin död år 2000. Hind samlade och undersökte en mängd afrikanska UFO-händelser

Hjorth, Sune
Svensk UFO-författare. Hjort företräder den extrema sidan av new age-ufologin med rymdmänniskor, historierevisionism och fascistiska budskap

Hoagland, Richard
Amerikansk forskare som hävdar att det finns konstruerade byggnadsverk på månen och flera andra platser i solsystemet. Spekulationerna saknar helt grund och är dessutom direkt motbevisade

Hopkins, Arthur
Ufolog som bland annat framlagt teorin om planeten Chaos. Han anser också att månen är ihålig och att den använts som rymdskepp av utomjordiska civilisationer som kom till jorden i forntiden

Hopkins, Budd
Amerikansk konstnär, författare och amatörforskare. Hopkins undersöker främst ombordtagningar och arbetar med hjälp av olika regressionsterapier inklusive hypnos. Hans metoder och slutsatser har starkt ifrågasatts

Houston UFO Network (HUFON)
UFO-organisation i Texas, USA

Howe, Linda Moulton
Amerikansk journalist och UFO-undersökare, specialiserad på Cattle Mutilations

Hulda
En rymdkvinna från Venus inom new age-ufologin

Humanoider
Samlingsnamn för de varelser som rapporterats i samband med närkontakter. De flesta beskrivs som kortväxta människoliknande dvärgar med abnormt stora huvuden och ibland iklädda olika dräkter.

Hynek J. Allen
Amerikansk astronom som var involverad i de statliga UFO-undersökningarna i USA under 1950- och 60-talen. Han blev sedermera tefatstroende och bildade organisationen CUFOS (Center for UFO-studies). Hynek kallas ibland för "ufologins fader", eftersom han var den förste erkände vetenskapsman som tog UFO-frågan på allvar. Hyneks konvertering från vetenskaplig stringens till flummiga spekulationer var dock ingen slump, han intresserade sig tidigt för ockultism och antroposofi och var sedan länge astrologitroende.

Hyneks klassificeringssystem
Allen Hyneks system för indelning av UFO-observationer bestod av:
Nocturnal Lights (NL)= Nattljus
Daylight Disc (DD) = Dagsljusobjekt
RV = Radar-Visuell
Close Encounter (CE) = Närkontakter av första, andra och tredje graden

Hypnagoga tillstånd
En form av sömnparalys. I mellanläget mellan sömn och vakenhet är det vanligt med skräckfyllda förlamningskänslor, intensiv närvarokänsla av okända väsen samt verklighetstrogna hallucinationer. Hypnagoga tillstånd anses ligga bakom de allra flesta berättelser om abductions

Håkansson, Bjarne
Svensk ufolog verksam inom tefatssekten IGF. Han utgav boken UFO-gåtan 1973

Håknäs
Platsen för en berömd svensk UFO-observation av ett cigarrformat föremål söder om Umeå 1991.

Upp


I

ICUR
International Committee for UFO Research. Ett nätverk av UFO-föreningar och grupper med säte i Buckinghamshire, England. ICUR bildades 1979 och hade J. Allen Hynek som hedersordförande fram till dennes död 1986

IFO
1. Förk. för "Identifierat Flygande Objekt" (misstolkningar)
2. Förk. för "Interplanetariska Flygande Objekt", en term som använts av Ifologiska sällskapet.

Ifologiska sällskapet
Svensk tefatsförening 1957-1969 som propagerade för UFO:s utomjordiska ursprung (se ET-hypotesen).

IGAAP
International Get Aquainted Program. Dansk tefatsorganisation med George Adamski som ledstjärna

IGF
Intergalaktiska federationen. Svensk tefatssekt under ledning av kontaktpersonen Sten Lindgren

Implantat
Små okända artefakter som påstås bli inopererade i kroppen i samband med Abductions. Sägs ibland vara synliga på röntgenbilder men några bevis för detta har aldrig presenterats

Independent Researchers Association for Anomalous Phenomena (IRAAP)
Amerikansk organisation för ufologi och okända fenomen

Intergalactic Communications
Amerikansk UFO-grupp som samlar material av och kring kontaktpersonen George Van Tassel

International Information Center for UFO Investigation
Rysk UFO-organisation som bland annat producerar TV-program om UFO och flygande tefat

International Light Project
Engelsk UFO-förening i Yorkshire

International UFO Reporter
Tidskrift som utges av den amerikanska UFO-organisationen CUFOS

Intruders Foundation
Amerikansk organisation för personer som anser sig ha blivit utsatta för abductions, grundad av ufologen Budd Hopkins

I.R.N
Independent Research Network. Ett engelsk nätverk av föreningar och undersökare med intresse för UFO och paranormala fenomen

ISCNI
Institute for the Study of Contact with Non-human Intelligence. Amerikansk tefatsorganisation under ledning av Michael Lindemann

ISUR
International Society for UFO Research. Internatonell UFO-organisation med säte i USA

IUFOPRA Information Network
Irländsk UFO-organisation

IUFORN
International UFO Research Network. Engelsk UFO-organisation

Upp


J

Jacobs, David
Amerikansk professor och UFO-författare. Han anser att ombordtagningar bygger på verkliga händelser och arbetar med bland annat hypnos.

JANAP
Joint Army Navy Air Force Publication

Japan Space Phenomena Society
Japansk undersökningsgrupp för teoretiska UFO-studier

Jessup, Morris K.
Tefatstroende astronom och bibelforskare som bland annat skrev den märkliga boken "UFO i Bibeln"

Jonsson, Ante
Svensk kontaktperson som påstår sig stå i kontakt med rymdmänniskor sedan 1984. Han anser dock att dessa upplevelser lika gärna kan vara drömmar (!). Utgav boken "Fantastiska resor med UFO tillsammans med Sune Hjorth.

Jordljus
Ljusfenomen av okänd fysikalisk natur som tycks uppstå på vissa platser på jordytan te.x i norska Hessdalen, möjligen av geofysiskt ursprung

Journal of UFO Studies
Tidskrift som utges av den amerikanska UFO-organisationen CUFOS

JUFOSS
Japan UFO Science Society. Japansk UFO-grupp som utger månadsbladet JUFOSS UFO Newsletter

Jungkvist, Boris
Sveriges meste UFO-författare med fem titlar på meritlistan. Jungkvist anser det vara bevisat att tefaten är besökare från andra planeter

Jupiter
Solsystemets största planet som kan lysa med en magnitud av -2.5. Jupiter är ett vanligt misstolkningsobjekt vid UFO-rapportering

Jung, C-G
Berömd psykiatriker som spekulerade över om UFO-upplevelser kunde härröra från människans kollektiva undermedvetna. Han skrev bland annat en UFO-bok där han liknade fenomenet vid "en modern myt"

Just Cause
Tidskrift som utges av organisationen CAUS 4 ggr/år

Jysk UFO Center
En dansk UFO-förening

Jöred, Karsten
FOA:s handläggare av UFO-rapporter, efterträdde Arne Gjärdman 2000

Upp


K

Kazantsev, Alexander
Rysk fornforskare och författare. Han ansluter sig till samma skola som Erich von Däniken, dvs att jorden besökts av forntida astronuter

Keel, John
Amerikansk ufolog och fortean. Författare till ett flertal böcker och anhängare av den ultraterrestriella teorin dvs att UFO:s kommer från andra dimensioner. Keel har även spekulerat i samband mellan parapsykologiska fenomen och UFO-iakttagelser

Keyhoe, Donald
Amerikansk flygvapenmajor, ufolog och författare, grundade den legendariska UFO-organisationen NICAP

Kilgallen, Dorothy
Amerikansk journalist som 1955 publicerade en påhittad rapport där det påstods att engelska militärer och vetenskapsmän undersökt delar av flygande tefat och kommit fram till att de är utomjordiska rymdskepp

Kinder, Gary
En UFO-författare som specialiserat sig på Meier-fallet

Klarer, Elizabeth
Berömd sydafrikansk kontaktperson och författare

Klass, Philip
Berömd amerikansk UFO-skeptiker och författare. Tidigare redaktör för flygtidningen "Aviation Week and Space Technology".

Kolmården
Påstått svenskt UFO-fönster där många observationer gjorts.

Kontaktpersoner
Människor som anser sig stå i personlig kontakt med rymdmänniskor eller eteriska väsen från andra planeter. Ofta förmedlar kontaktpersonerna budskap från rymdfolket innehållande varningar för kärnvapenkrig, miljöförstöring etc.

Korff, Kal
UFO-skeptiker som bland annat specialgranskat Meier-fallet och avslöjat det som bluff

Krill files
Falska UFO-dokument som påståtts vara statliga och innehålla uppgifter från en tillfångatagen rymdvarelse, skrivna av John Lear och William Cooper

Upp


L

Lancashire Aerial Phenomena Investigation
Engelsk UFO-förening

Lancashire UFO Society (LUFOS)
Engelsk UFO-organisation. Utger tidskriften "The Grey Area"

Landrum, Vickie
Se Cash/Landrums-fallet

LaPaz, Lincoln
Amerikansk astronom som var involverad i Project Twinkle 1949

Larsen, Sherman J.
Amerikansk UFO-författare

Lawson, Alvin
Amerikansk forskare som bland annat påvisat likheter mellan upplevelser av Abductions och ackumulerade födelseminnen

Lazar, Robert (Bob)
Amerikansk före detta flygvapenanställd forskare (enligt egen utsago) som hävdar att USA förvarar kraschade flygandet tefat i Area51. Lazars påstådda bakgrund har ej kunnat bekräftas.

Lear, John
Amerikansk UFO-författare och desinformatör

Lergravsviken
Berömt svenskt UFO-fall från Gotland den 5 augusti 1957. Två vittnen såg två mystiska flygande föremål i dagsljus

Liljegren, Anders
Svensk ufolog och skribent. Verksam på AFU i Norrköping.

Lina, Juri
UFO-författare av estniskt ursprung, bosatt i Sverige sedan 1979. Lina specialiserar sig på fantastiska berättelser från öststaterna och propagerar starkt för ET och new age-ufologi

Lindemann, Michael
Amerikansk ufolog som bland annat grundat ISCNI

Lindgren, Sten
Välkänd svensk kontaktperson, författare och föredragshållare som påstår sig stå i kontakt med rymdmänniskor sedan 1960-talet. Lindgren står bland annat bakom tefatssekterna Intergalaktiska Federationen och Arbetsgruppen för utomjordisk kontakt. Håkan Blomqvist som granskat sekterna inifrån har avfärdat Lindgrens påståenden som fantasier projicerade på inre upplevelser

L.I.U.F.O.N
Long Island UFO Network. En UFO-organisation i New York, USA

London UFO Studies
Engelsk UFO-grupp med säte i London

Long Island Abductee Support Network
Ett nätverk i New York, USA, för personer som anser sig ha blivit utsatta för abductions

Lorenzen, Coral och Jim
Amerikanska författare och äkta makar som grundade den legendariska UFO-organisationen APRO 1952 (numera nedlagd)

Lubbock-ljusen
Okända ljusfenomen som rörde sig i formation över staden Lubbock, USA 1951. Studenten Carl Hart lyckades ta ett foto av fenomenet

Luna
Inom den ockulta ufologin en utomjordisk bas på månen som påstås ha blivit filmad av astronauterna under Apolloprogrammet

Luukanen, Rauni-Leena
Finsk kontaktperson och författare till en rad new age-böcker med UFO-inriktning. Innehållet har direkt fascistiska undertoner och har kritiserats starkt.

Långsvens, Per-Anders
Svensk ufolog och ET-förspråkare verksam inom Siljansringens UFO-grupp

Upp


M

Maccabee, Bruce
Amerikansk okritisk ufolog som specialiserat sig på bildanalyser

Mack, John
Amerikansk psykiatriker och författare verksam vid Harvarduniversitetet. Han propagerar för att ombordtagningar är verkliga händelser. Kritikerna har på sakliga grunder avfärdar såväl hans forskning som slutsatser

Magnet, Project
En kanadensisk UFO-studie i början av 1950-talet för att leta efter samband mellan UFO:s drivmetoder och magnetisk fältteori

Magnusson, Sven
Redaktör för new age-tidningen Sökaren sedan mitten av 1960-talet. Magnusson är även författare till boken Flygande tefat - vad säger vetenskapen?

Magonia
Engelsk tidskrift för UFO och oförklarade fenomen

Majestic 12 (MJ-12)
Falska dokument om en topphemlig statlig UFO-undersökningsgrupp som skulle ha tillsatts av president Truman efter tefatskraschen vid Roswell

Malaysian UFO Network
UFO-organisation med säte på Malaysia

Malta UFO Research (MUFOR)
UFO-organisation på Malta

Manchester Anomalous Phenomena Investigation Team (MAPIT)
Engelsk organisation för undersökning av paranormala fenomen, inklusive UFO

Manchester UFO Research Network (MUFORN)
Engelsk UFO-förening

Mantell-fallet
Berömt UFO-fall från Kentucky, USA 1948. Piloten Thomas Mantell störtade och omkom då han förföljde ett okänt flygande föremål vilket senare identifierades som en höghöjdsballong

Marcel, Jesse
Den amerikanske flygvapenmajor som först tog hand om det material som troddes vara resterna av ett kraschat flygande tefat vid Roswell och som hittades av Mac Brazel

Marfa
Mindre ort i Texas, USA, där en mängd ljusfenomen uppenbarat sig sk. "Marfa Lights"

Mariannelundsfallet
Berömd närobservation av ett tefat med varelser i centrala Mariannelund som skulle ha ägt rum i slutet av 1950-talet. Historien som tidigare var ett av ufologernas stora paradfall är numera avslöjat som helt påhittat.

Marsansiktet
Klippformation på planeten Mars som först fotograferades av Vikingsonden 1976. Samspelet mellan ljus och skugga vid fototillfället fick klippan att likna ett mänskligt ansikte.

Marteboljuset
Påstått ljusfenomen som sägs ha iakttagits på den gotländska myren Martebo sedan 1920-talet.

Martin, Jorge
En ufolog från Puerto Rico

Maury Island-fallet
Berömd amerikansk UFO-bluff från 1947. Ett flygande tefat påstods ha släppt ner en mängd metallplattor som bland annat träffade och slog ihjäl en hund. De inblandade erkände en kort tid efteråt att hela händelsen var påhittad

McDonald, James
Amerikansk fysiker, meteorolog och författare som tillsammans med Allen Hynek räknas som den främste UFO-förespråkaren från den akademiska världen. McDonald begick självmord 1967

Meaden, Terence
Engelsk Cereolog

Meier, Eduard (Billy)
Schweizisk kontaktperson och sektledare som tagit en stor mängd foton och filmer av flygande tefat. Meier är avslöjad som bedragare och fotografierna är bevisligen förfalskade.

Melbourne Nexus Association Inc.
UFO-organisation med säte i Australien

Menger, Howard
Berömd amerikansk kontaktperson och författare som allt sedan 1950-talet anser sig stå i kontakt med rymdmänniskor.

Men in Black
Se MIB

Menzel, Donald H
Amerikansk astronom och UFO-skeptiker. I ett flertal böcker avfärdade han UFO-fenomenet genom att påvisa de naturliga förklaringarna bakom observationerna.

Merseyside Anomalies Research Association
Engelsk förening för UFO och paranormala fenomen. Bildad 1996

Meteorer
"Stjärnfall" Stoft och gruspartiklar från rymden som förbränns genom friktionen mot jordens atmosfär

MIB
"Män i svart". Mystiska svartklädda män som påstås ha sökt upp och hotat UFO-observatörer. Ofta har de tolkats som regeringsagenter eller förklädda utomjordingar. Historierna om MIB är en modern myt som första gången omnämns i en bok av Albert K. Bender.

Michalek, Stephan
Se Falcon Lake-fallet

Michel, Aime
Fransk ufolog som lanserade teorin om Ortoteni

Michigan Anomalous Information Network (M.A.I.N)
En UFO-organisation verksam i Michigan, USA

MidOhio Research Associates
En UFO-organisation i USA

M.I.R
Mystery Investigation & Research. Italiensk organisation för undersökning av UFO och paranormala fenomen

Missing time
"Förlorad tid", så kallas den minneslucka som beskrivs i samband med abductions

Mississippi UFO
En UFO-organisation i USA

MJ-12
Se Majestic 12

Mogul, Project
Hemligt ballongprojekt som användes av amerikanska flygvapnet 1947 för att detektera Sovjetiska kärnvapentester. En ballong kraschade i Roswell och misstogs för ett utomjordiskt rymdskepp

Moon Dust, Project
Påstått hemligt amerikanskt projekt för att undersöka artefakter från rymden eller av utomjordisk tillverkning

Moore, William
Amerikansk UFO-författare och desinformatör som specialiserat sig på tefatskrascher

Mora-fallet
Enligt fantasifulla ufologer "Sveriges bästa ufo-bild", tagen av Nils Frost 1952. Den föreställer ett större och ett mindre ljusklot som svävar ovanför ett skogsparti. En rimlig förklaring är att de båda objekten föreställer Månen och en ljusstark planet, t.ex Venus eller Jupiter

Moseley, James W.
Mångårig amerikansk UFO-skribent verksam sedan början av 1950-talet

MUFON
Mutual UFO Network. Världens största UFO-organisation bildad 1969 i USA. MUFON består av en stor mängd UFO-grupper och har förgreningar till ett flertal länder. Organisationen utger månadstidningen MUFON UFO Journal

Upp


N

Napolitano, Linda
Berömt amerikanskt närkontaktsvittne som säger sig ha blivit utsatt för en abduction från en skyskrapa i centrala New York (!)

NASA
National Aeronautics and Space Administration. Den amerikanska rymdflygstyrelsen

National Investigations Committee on UFOs (NICUFO)
En tefatsinriktad amerikansk UFO-förening under ledning av Frank E. Stranges

National Sighting Research Center (NSRC)
En UFO-organisation i USA

National UFO Reporting Center
En UFO-organisation med säte i Seattle, USA

National UFO Research Association (NUFORA)
Engelsk UFO-organisation. Anordnar bland annat fältundersökarkurser

NESUFOIG
En UFO-organisation verksam i nordöstra USA

NETPARC
The National Extra Terrestrial Paranormal Activity Research Council. UFO-organisation i USA grundad 1990

New age ufologi
Andlig tefatsreligion som predikar tron på gudomliga rymdmänniskor. Markanta kopplingar finns till direkt fascistoida ideologier.

New York Fortean Society
Förening i USA för UFO och forteana fenomen under ledning av John Keel

New Zealand UFO Studies Centre
UFO-organisation på Nya Zeeland

NICAP
National Investigations Committee on Aerial Phenomena. Klassisk amerikansk UFO-organisation verksam under 1950 och 60-talen under ledning av flygvapenmajoren Donald Keyohe, numera nedlagd.

NICUFO
National Investigations Committee on UFOs. Amerikansk UFO-organisation

NKUFO
North Kitsap UFO Society. UFO-organisation i Kingston, USA

Nocturnal Light
Nattljus, UFO-fenomen som iakttas i mörker. Termen införd av Allen Hynek

NORAD
North American Aerospace Defence Command. Det nordamerikanska luftförsvarskommandot

Nordics
Inom ockult ufologi en människoliknande blond utomjordisk ras

Nordin, Christer
Svensk ufolog. Ordförande i UFO-Sverige 1980-1988

Norfolk UFO Society (NUFOS)
Engelsk UFO-förening

Northamptonshire UFO Research Club (NUFORC)
Engelsk ÚFO-förening

Northants UFO Forum (NUFORUM)
Engelsk UFO-förening

North Kent UFO Research Team
Engelsk UFO-förening

North Lancashire UFO Investigation Group
Lokal UFO-förening i Lancashire, England

North West Cumbria UFO Research and Investigations
Engelsk UFO-förening

Northern Aerial Phenomena Studies
Engelsk UFO-förening

Northern Anomalies Research Organisation (NARO)
Engelsk UFO-förening bildad 1963 under namnet Manchester UFO Research Association P>NSA
National Security Agency. Amerikansk underrättelseorganisation

NSRC
The National Sighting Research Center. Amerikansk UFO-organisation för datainsamling. Publicerar "National Sighting Yearbook" sedan 1988

NUFON
UFO-förening verksam i norra England och Skottland

NUFOR
Newfoundland UFO Research. UFO-organisation som undersöker fall från Kanadas östkust

Närkontakter
Ufologisk gradindelning för närobservationer konstruerad av J. Allen Hynek:
1:a graden: Närobservation, föremål som befinner sig max. 150 meter från observatören och utan att påverka omgivningen
2: graden; Närobservation som efterlämnar fysiska spår (landningsavtryck, brännmärken etc
3: graden; Närobservation med iakttagna varelser i eller utanför farkosten
"Fjärde graden" används inom new age-ufologin och innebär kommunikation med rymdvarelser, ombordtagningar etc

Upp


O

Oberg, James
Amerikansk NASA-anställd och UFO-skeptiker. Expert på sovjetisk rymdfart och specialiserad på observationer av UFO i rymden

Oeschler, Bob
Amerikansk ufolog och desinformatör som bland annat säger sig ha arbetat med projektet Cosmic Journey

Old New Moon, Project
Påstådd topphemlig uppföljning av Blue Book enligt amerikanska sensationsskribenter

OMEGA
Belgisk UFO-organisation

Oranges
Inom den ockulta ufologin en människoliknande utomjordisk ras vars kännetecken är deras röda hår

Organization of UFO Research-Japan
Japansk UFO-organisation

Orthon
Rymdman som George Adamski påstår sig ha träffat 1952. Orthons kom från Venus och färdades i ett klockliknande flygande tefat

ORTK
Operation Right to Know. En UFO-organisation i USA

Ortoteni
(Grek.) "Räta linjer." Ufologen Aime Michel prickade in en mängd UFO-observationer på en karta och ansåg sig ha upptäckt att UFO:s färdas längs ett system av räta linjer. Han döpte upptäckten till ortoteni men teorin har senare visat sig vara felaktig

OPUS
Organization for Paranormal Understanding and Support. En UFO-organisation i USA

Ouranier
I ufologins barndom benämning på tefatens besättningar. Ordet betyder "komna från någon del av himlen". Ersattes senare av Humanoider

OVNI
Motsvarigheten till ordet UFO i franska, spanska och portugisisktalande länder

Owen, Ronnie
Amerikansk ufolog och författare, specialiserad på abductions

Oz-faktorn
Den "overklighetskänsla" som ibland beskrivs av UFO-observatörer i samband med närkontakter.

Upp


P

Palmer, Ray
Legendarisk redaktör för tidskrifter som "Amazing Stories" och "Fate". Palmer var den förste som började göra affär av det spirande tefatsintresset och förde bland annat fram Kenneth Arnolds observation till den stora publiken 1947

PAN
"Project Apocalypse Now" Australiensisk UFO-förening

Paradox UFO Research
Engelsk UFO-förening

Pascaguola-fallet
Berömt amerikanskt UFO-fall den 11 oktober 1973 vid Mississippi. Charles Hickson och Calvin Parker påstod sig med våld ha blivit ombordtagna på ett flygande tefat av exotiska varelser som flöt fram genom luften. Inne i tefatet utsattes de för medicinska undersökningar

Pavor Nocturnus
Se hypnagoga tillstånd

PEER
Program for Extraordinary Experience Research. UFO-organisation i USA grundad av John Mack

Pelley, William Duddley
Amerikansk kontaktperson i början av 1950-talet och pionjär för new age-ufologin

Pennsylvania Association for the Study of the Unexplained(PASU)
En UFO-organisation i USA

Pennsylvania UFO Network(PUFON)
En UFO-organisation i Pennsylvania, USA

Phenomena Research Australia
Australiensisk UFO-organisation

Pinball, Project
Påstått amerikanskt militärprojekt för att detektera UFO på radar

Pine Gap
Militär flygbas i Australien motsvarande den amerikanska Area 51

Pittsburgh UFO/ET Work Group
En UFO-förening i USA

Plato, Project
Påhittat amerikanskt projekt för att upprätta kontakt med utomjordiska varelser

Plejader
Inom ockult ufologi en eterisk utomjordisk ras med hemvist i stjärnhopen Plejaderna (Messier45)

Pluto, Project
Påstått hemligt projekt för datainsamling om utomjordisk teknologi

Plymouth UFO Research Group
Engelsk UFO-förening

Pope, Nick
Tefatstroende brittisk ufolog och tidigare UFO-utredare på brittiska försvarsdepartementet.

Portland UFO Group (PUFOG)
En UFO-förening i USA

Portugal Ufopedia
Portugisisk UFO-grupp

Pounce, Project
Påstått amerikanskt Top Secret projekt om sambandet mellan UFO och rymdteknik

Project 1947
Amerikansk UFO-organisation under ledning av Jan Aldrich som samlar material om äldre UFO-fall

Project SIGN Research Center
UFO-grupp i New Mexico som samlar material kring SIGN-projektet

Pwdre ser
Geleliknande material, besläktat med änglahår, som vid sällsynta tillfällen fallit från himlen i samband med UFO-observationer

Upp


Q

Quebec Insolite
Kanadensisk undersökningsgrupp med inriktning på UFO, spöken och kryptozoologi

Quest International
Engelsk utgivare av tidningarna UFO Magazine och Unopened Files

Quintanilla, Hector
Amerikansk flygvapenmajor som var chef för Blue Book 1963-69

Upp


R

Radarvisuella fall (RV-fall)
Sällsynta tillfällen då UFO-fenomen siktas på radar samtidigt som det iakttas av oberoende ögonvittnen. Termen myntad av Allen Hynek

RAF
Royal Air Force. Det engelska flygvapnet

Ramey, Roger
Den general vid Roswell Air Force Base 1947 som återkallade det första meddelandet om att ett flygande tefat hade störtat och ersatte det med en väderballong

Ramu
Rymdman från Saturnus som George Adamski träffade under sina resor i flygande tefat

Randle, Kevin
Känd amerikansk ufolog och författare, specialiserad på Roswell och andra tefatskrascher

Randles, Jenny
Brittisk ufolog och författare. Jenny Randles ägnar sig på heltid åt UFO-ämnet och har skrivit en stor mängd spekulativa böcker

Rapportcentraler
Populär benämning på UFO-föreningarnas mottagningsverksamhet av allmänhetens UFO-observationer. Rikstäckande Rapportcentraler har drivits av bland andra UFO-Sverige och UFO-Luftrumsbevakning. Förkortas ofta RPC

Rapportnytt
Intern kopierad tidskrift avsedd för UFO-Sveriges fältundersökare och kontaktpersoner men som även allmänheten kan prenumerera på. Rapportnytt innehåller förutom beskrivningar av aktuella inrapporterade fall fantasifulla spekulationer om utomjordingar och flygande tefat

Redlight, Project
Påstått amerikanskt Top Secret projekt för att utforska principerna bakom tillvaratagna flygande tefat i Area 51

Rehn, Gösta
Den mest kände svenske UFO-författaren . Rehn propagerade kraftfullt för tefatens utomjordiska ursprung och hans böcker kom till stora delar att forma framväxandet av den okritiska svenska ufologin under 1970-talet

Rendlesham Forest-fallet
Englands mest kända närkontakt. Den 25 december 1980 såg en militärpatrull ett okänt lysande föremål som de uppfattade som ett landat flygande tefat inne i ett skogsparti. Berättelsen är motsägelsefull och de flesta sansade ufologer avfärdar den med motiveringen att ljuset kom från den fyr som finns i siktlinjen på platsen

Reptoider
Inom ockult ufologi en ondskefull utomjordisk ras som planerar att erövra jorden

RIAP
Organisation i Ukraina med inriktning på UFO och SETI

Ringway UFO Association
Engelsk UFO-grupp

Rinker-fallet
En av de mest publicerade tefatsbilderna under 1960-talet togs av meteorologen Robert Rinker. Den föreställer speglingen av en lampa i ett fönster

Robertsonpanelen
En samling välrenommerade vetenskapsmän och forskare som ägnade ett veckoslut åt att utvärdera UFO-fenomenet i början av 1950-talet

Rochdale UFO Research Group
Engelsk UFO-grupp

Romanian UFO Network
UFO-organisation i Rumänien

Rommel Report
Officiell rapport om de federala undersökningarna av Cattle mutilations publicerad av undersökningsledaren Kenneth Rommel

Roswell
Berömd plats i New Mexico, USA, där ett flygande tefat påstås ha störtat i juli 1947. Vraket och besättningen fördes bort av flygvapenpersonal varefter händelsen mörklades. Det finns ingenting som tyder på att berättelsen har någon grund i verkligheten och det som störtade var med stor säkerhet en militär ballong tillhörande Mogulprojektet

RPC
se Rapportcentraler

RUFORS
Russian UFO Research Station. Rysk UFO-förening

Ruppelt, Edward
Amerikansk officer som ansvarade för project Blue Book under 1950-talet. Han myntade bland annat termen UFO.

Russian Ufology Research Center
Rysk UFO-organisation som bland annat utger nyhetsbrev om UFO-fenomenet

Rutkowski, Chris
Amerikansk ufolog och skribent som bland annat granskat Falcon Lake-fallet

Upp


S

S4
Beteckningen på en av de avdelningar inom Area 51 där det påstås finnas tillvaratagna flygande tefat.

Sagan, Carl (1934-1996)
Berömd amerikansk astronom och författare samt uttalad UFO-skeptiker

San Diego Orion
UFO-grupp i Californien, USA

Santilli, Ray
Videoproducent och bluffmakare som saluförde den berömda film som påstods visa en äkta obduktion av en utomjordisk humanoid

Saucer, Project
Ett av de tidigaste UFO-projekten inom det amerikanska flygvapnet

Scottish Centre for Unexplained Phenomena Research
En UFO-förening i Skottland

Scottish UFO Research Organisation (SUFORO)
Skotsk UFO-organisation

Scottish Unexplained Phenomena Research
Skotsk förening för UFO och paranormala fenomen

Scully, Frank
Amerikansk UFO-författare. Scully var den förste som spred myten om kraschade flygande tefat och tillvaratagna utomjordingar i boken "Behind the Flying Saucers" 1950

Semitjov, Eugen
Svensk vetenskapsjournalist, författare och tecknare. Den enda skeptiska UFO-boken på svenska; "De otroliga tefaten" är en svidande vidräkning med hela ufologin

Semjase
Rymdkvinna från plejaderna som förekommer i Meier-fallet

Semla
En rymdkvinna från Venus inom new age-ufologin

SETI
Search for Extra Terrestrial intelligence. Sökande efter utomjordisk intelligens. Radioastronomisk avlyssning efter utomjordiska signaler som bedrivits sedan 1960-talet. Resultatlöst t.v

Shandera, Jaime
Amerikansk filmproducent och ET-inriktad ufolog som bland annat samarbetat med William Moore

Sightings
Engelsk UFO-grupp i Kent

Sigma, Project (1954-)
Påstått topphemligt projekt inom amerikanska militären för att utveckla kommunikation med tillfångatagna rymdvarelser

Sign, Project
Den första officiella UFO-undersökningen inom det amerikanska flygvapnet 1948-1949

Siljansringens UFO-grupp
Svensk ET-inriktad UFO-organisation med säte i Dalarna som var mycket aktiv i mitten av 1980-talet

Simonton, Joe
"Pannkaks-Joe". Amerikanskt närkontaktsvittne som sade sig ha fått tre nygräddade pannkakor (!) av utomjordingar som landat i hans trädgård

Sirius
Norra halvklotets ljusstarkaste stjärna belägen i Stora hundens stjärnbild. Enligt ockult ufologi har flera utomjordiska raser hemplaneter i Sirius solsystem

S.I.R.I.U.S
Southern Investigations and Research Into UFO Sightings. Engelsk undersökningsgrupp för UFO och paranormala fenomen

Sitchin, Zecharia
Journalist och UFO-författare som anser att människan skapats av forntida rymdbesökare

Skillingaryd-fallet
Berömd svensk tefatsbild tagen i maj 1971 av Lars Thörn. Den visar ett par navkapslar som hängts upp i en tunn tråd

Skysearch UFO Research Organisation
Engelsk UFO-förening

Skywatch Network UFO Research Group
Engelsk UFO-förening

Slovak UFO Research (SUFOR)
UFO-organisation i Slovakien

Snippy-fallet
Det först beskrivna fallet av Cattle Mutilation 1968 i Alamosa, USA. Hästen Lady, i medierna omdöpt till Snippy, hittades mystiskt stympad och tömd på blod och spinalvätska

Snowbird, Project (1972-)
Påstått Top Secret projekt för utveckling och testflygning av tillvaratagna tefat i Area 51

SOBEPS
"Socie´te Belge d´Etude des Phenomenes Spatiaux", Belgisk UFO-organisation

Sociedad de Investigaciones Biofisicas
Spansk organisation för undersökning av UFO och paranormala fenomen

Society for Paranormal and UFO Research
Engelsk organisation för UFO och paranormala fenomen

Society for UFO and Investigation Network
Engelsk UFO-organisation

Society of UFO Researchers (SUFOR)
Engelsk organisation bestående av undersökare från olika områden

Socorro-fallet
Klassiskt amerikanskt närkontaktsfall i Socorro, New Mexico den 24 april 1964. Polismannen Lonnie Zamora såg ett landat äggliknande föremål med varelser utanför. Då han närmade sig lyfte föremålet och han kunde då se en symbol på farkostens sida. Föremålet identifierades först i slutet av 1990-talet som en reklamballong med bolagsmärke

SOS OVNI
Fransk UFO-organisation

Southampton UFO Group (SUFOG)
Engelsk UFO-förening i Hampshire

South Wales UFO Network (SWUFON)
Engelsk UFO-organisation

Spaulding, William
Amerikansk ufolog, verksam inom Ground Saucer Watch, som bland annat avslöjat Eduard Meiers falska tefatsbilder

Spetsbergen-fallet
Påhittad historia om att ett flygande tefat av rysk tillverkning skulle ha kraschlandat på Spetsbergen 1952

SPI
Strange Phenomena Investigations. Engelsk UFO-organisation

Sprinkle, Leo
Amerikansk UFO-undersökare specialiserad på Abductions

Spökflyg
Flygplan av okänd nationalitet som opererade över den skandinaviska fjällkedjan på 1930-talet, ofta i så dåligt väder att inga andra plan kunde lyfta

Spökraketer
Okända missiler som i stort antal siktades över Sverige 1946. Flera av dem störtade i sjöar men några vrakspillror kunde aldrig hittas

Stacy, Dennis
Redaktör för MUFON UFO Journal

Stanford, Ray och Rex
Amerikanska tefatstroende ufologer och författare

Star People
Inom new age-ufologin rymdmänniskor på jorden som kan vara både reinkarnerade eller förklädda

Steckling, Fred
Amerikansk sensationsförfattare som hävdar att det finns en stor mängd utomjordiska baser på månytan

Steiger, Brad
Amerikansk spekulativ UFO-författare som bland annat lanserat benämningen Star People

Stevens, Wendelle
Amerikansk tefatstroende UFO-författare som bland annat propagerat för äktheten i Meier-fallet

Stigsjöö, Staffan
Svensk UFO-författare och tefatsförespråkare verksam under 1970-talet

Stonehill, Paul
Amerikansk ufolog inriktad på undersökningar av ryska och kinesiska UFO-fall

Strand, Erling
Norsk ufolog inriktad på jordljusfenomen. Han har ägnat mycket tid åt UFO-spaningar i Hessdalen

Stranges, Frank
Amerikansk sektledare och kontaktperson med en riklig mängd (påhittade) akademiska examina

Strieber, Whitley
Amerikansk science-fiction författare. Hans böcker om påstått självupplevda abductions blev bästsäljare jorden runt och beredde väg för den ockulta ufologin under 1990-talet

Stringfield, Leonard
Amerikansk UFO-undersökare och författare specialiserad på tefatskrascher

Sturrock, Peter
Amerikansk fysiker och ufolog. Grundare av "Society for Scientific Exploration". Sturrock har publicerat flera rapporter om UFO och anser fenomenet vara äkta

SUFOI
Skandinavisk UFO Information. Dansk UFO-organisation som grundades 1957. SUFOI utger tidningen UFO-Nyt 4 ggr/år

Sundberg, Jan-Ove (1947-)
Svensk ufolog och kryptozoologist. Tidigare redaktör för tidskriften Det Okända

Suomen UFOtutkijat Ry
UFO Research of Finland. Den största finska UFO-organisationen med ca 300 medlemmar

Surrey Investigation Group on Aerial Phenomena (SIGAP)
Engelsk UFO-grupp

Svahn, Clas
Svensk journalist, ufolog och författare till flera UFO-böcker. Clas Svahn är ordförande i UFO-Sverige sedan 1991

Svensson, Henry
Svensk ufolog och föredragshållare som ägnat sig åt UFO-frågor sedan 1960-talet

Sökaren
Svensk new age-tidskrift grundad 1964 av Sven Magnusson

Upp


T

Tasmanian UFO-investigation Centre
UFO-organisation på Tasmanien

T.A.U.R.O
The African UFO Research Organisation. UFO-organisation med säte i Sydafrika

Tectonic Strain Theory
Teoribildning enligt vilken variationer i det jordmagnetiska fältet påverkar den mänskliga hjärnan till att se UFO, spöken och andra fenomen. Enligt teorin kan även seismiska rörelser i jordskorpan orsaka ljusfenomen i luften vilka misstolkas som UFO

The International UFO museum & Research Center
Amerikanskt UFO-museum beläget i Roswell

The Irish Centre for UFO Studies
Undersökningsgrupp med säte i Nordirland

The South African UFO Forum
Sydafrikansk UFO-grupp

TLP
Transient Lunar Phenomenon. Flyktiga ljusfenomen som ibland kan iakttas på månytan, möjligen orsakade av uppsipprande gas

Todd, Richard
Amerikansk ufolog verksam inom CAUS

Trent-fallet
Berömd amerikansk UFO-observation från 1950. Paul Trent fotograferade ett klassiskt flygande tefat i dagsljus ovanför sin gård vid McMinnville, Oregon. Bilderna anses fortfarande vara de bästa UFO-fotografier som tagits

Trinidad-fallet
Berömda tefatsfotografier tagna av en trickfotograf från ett fartyg utanför Trinidad 1958

True Magazine
Amerikansk tidskrift som lanserade ET-hypotesen 1950 genom en artikel av Donald Keyhoe

TRUTH
Totton Researchers of Ufology, Theory and History. Engelsk UFO-grupp vid Totton College som bland annat ger korrespondenskurser i ufologi

Tunge-fallet
Känd svensk UFO-flap som ägde rum i Tunge söder om Lilla Edet i början av 1990-talet. Flygteknikern Inge Falk gick ut i massmedia med påståendet att han sett och filmat hundratals triangelformade UFO:n över samhället. Observationerna backades upp av ett flertal vittnen men alla undersökningar visade att det rörde sig om vanliga trafikflygplan på väg ner för landning vid Landvetters flygplats

Tunguska
Platsen för ett kraftfullt nedslag av en okänd himlakropp i en öde del av Sibirien den 30 juni 1908. Stötvågen färdades två varv runt jorden.

TUVPO
Turkish UFO and Paranormal Organization. En UFO-organisation i Turkiet

Twinkle, project
Amerikanskt projekt för undersökning av Green fireballs i New Mexico 1949

Upp


U

Ubatuba-fallet
Påstådd UFO-krasch som sägs ha ägt rum utanför Sao Paulo, Brasilien 1957. Ett okänt föremål exploderade i luften och vrakdelar spreds över ett stort område

UFO
Förkortning för "Unidentified Flying Object" (oidentifierat flygande föremål). Vardagliga företeelser som flygtrafik och planeter vilka misstolkas som okända fenomen eller farkoster. I dagligt tal detsamma som utomjordiska rymdskepp sk "flygande tefat".

UFO-Aktuellt
Svensk tidskrift för UFO-frågor som ges ut av riksorganisationen UFO-Sverige 4 ggr/år

UFO Discussion Research Group
UFO-organisation med säte i Spanien

UFOESA
UFO Experience Support Association. Australiensisk UFO-organisation inriktad på Abductions och föredragsverksamhet

UFO-flap
"UFO-våg". Tillfällen då anmärkningsvärt många UFO-observationer görs inom en begränsad tidsrymd. Pågår oftast några veckor men kan ibland vara längre

UFO-fönster
Begränsade geografiska områden där andelen siktade UFO:s regelbundet är högre än genomsnittet

UFOIA International
UFO-organisation med säte i Californien, USA

UFOICQ
UFO Investigation Centre Queensland. Australiensisk UFO-organisation

UFOIN
UFO Investigations Network. Engelsk undersökningsgrupp

UFO-Information
Svensk UFO-förening med säte i Linköping bildad 1980

UFO Information Centre - UFOIC
Holländsk UFO-organisation

UFO Investigation Center of Puerto Rico
En undersökningsgrupp i Puerto Rico

UFOIRC
UFO Information and Retrieval Center. UFO-organisation i USA

UFO-Ireland
Irländsk UFO-organisation som samlar rapporter om himlafenomen och åkercirklar

UFOIRU
UFO Investigations and Research Unit. Engelsk UFO-organisation

Ufology UK
Engelsk UFO-grupp på internet

UFO-Luftrumsbevakning
Riksorganisation för UFO-frågor som grundades 1988 av Boris Jungkvist och som inriktade sin verksamhet på UFO-spaning. Numera nedlagd

UFO Magazine
Engelsk UFO-tidning utgiven av Quest International

UFO Monitors East Kent (UFOMEK)
UFO-grupp i södra England

Ufonauter
Alternativ benämning på UFO-besättningar

UFO-Norge
Norsk riksorganisation för UFO-frågor

UFO Research Midlands (UFORM)
Engelsk UFO-organisation

UFO Research New South Wales
UFO-organisation i Australien med säte i Sydney

UFO Research of Ireland
Irländsk UFO-organisation som samlar in observationsrapporter

UFO Research Queensland
Australiensisk UFO-organisation med säte i Brisbane. Publicerar tidskriften "UFO-Encounter"

UFORCE
UFO Resource Center. UFO-organisation i USA

UFORIC
UFO Research Institute of Canada. UFO-organisation i Kanada

UFOROM
Ufology Research of Manitoba. Kanadensisk UFO-organisation

UFO Scotland
Skotsk UFO-organisation

UFO-Sverige
Svensk riksorganisation för UFO-intresserade, grundad 1970 av Carl-Axel Jonzon. Föreningen är uppbyggd av en mängd lokala grupper med en gemensam styrelse och har ca 800 medlemmar. Föreningen utger tidskrifterna UFO-Aktuellt (1980-) och Rapportnytt (1991-) UFO-Sverige var från starten en missionerande tefatsförening men har med åren utvecklats till en, åtminstone i officiella sammanhang, "neutral" organisation. Idag är UFO-Sveriges kärnverksamhet rapportinsamling, reklam för UFO och utomjordingar, samt försäljning av UFO-material.

UFO Times
Engelsk tidskrift som utges av BUFORA

UFO-våg
Se UFO-flap

UFO Werkgroep Nederland
En organisation med UFO-undersökare i Holland

Ultraterrestriella teorier
åsikten att UFO:s kommer från andra dimensioner eller parallella universum

Unexplained Phenomena Research Society
Organisation på Nya Zeeland som undersöker UFO och paranormala fenomen

United Aerial Phenomena Agency (UAPA)
UFO-organisation i USA

United States UFO Information and Research Center
UFO-organisation i USA

Unopened Files
Engelsk UFO och mysterietidskrift utgiven av Quest International

URAL-UFO
Rysk UFO-förening med säte i Ural

USAF
United States Air Force. Det amerikanska flygvapnet

USO
Unidentified Submarine Object. Oidentifierade undervattensföremål

Upp


V

Vallee, Jacques
Berömd fransk astrofysiker, ufolog och författare, bosatt i USA sedan 1962. Vallee samarbetade med Allen Hynek och bidrog till bildandet av CUFOS 1973. Han är specialiserad på närkontaktsfall och har pekat på likheterna mellan UFO och väsen i folktro. Han är också upphovsman till den Ultraterrestriella hypotesen

Van Tassel, George
En berömd amerikansk kontaktperson på 1950-talet

Venus
Jordens grannplanet och ett av de allra vanligaste misstolkningsobjekten. Venus kan lysa med en magnitud av -4.2. Den kallas ibland också för "Morgon–" respektive "Aftonstjärnan"

Venusianer
De rymdvarelser från planeten Venus som George Adamski sade sig ha mött i början av 1950-talet

Vetenskap och Folkbildning
Svensk skeptikerorganisation grundad 1982. Den enda svenska förening som ur vetenskaplig synpunkt granskar påståenden om övernaturliga eller oförklarliga fenomen

Vilhelmina-fallet
Omtalat svenskt UFO-fall från 1967. En familj såg flera lysande föremål som tycktes sväva ovanför gårdsplanen

Villa, Paul
Amerikansk kontaktperson som under 1960-talet tog en mängd falska UFO-bilder

Villas Boas-fallet
Berömt närkontaktsfall 1957. Den brasilianske bonden Antonio Villas Boas påstod sig ha blivit ombordtagen på ett landat flygande tefat där han förfördes av en mycket vacker utomjordisk kvinna

Vimanor
I forntida indiska gudaberättelser en sorts tefatsliknande flygfarkoster

Visit, Project
Påstått NASA-projekt för UFO-studier

VUFORS
Victorian UFO Research Society. Australiensisk UFO-organisation med säte i Victoria

Vulcanus
Hypotetisk planet som i mysterielitteraturen anses vara belägen på motstående sida om solen och därför aldrig kan ses från jorden

Väddö-fallet
Berömd svensk UFO-närkontakt 1958. Två snickare på hemväg råkar ut för att bilmotorn stannar då ett skarpt lysande föremål plötsligt hänger över vägen. Då föremålet försvunnit hittar de en varm slaggliknande sten som de tror kommer från UFO:t. Analyser har dock inte kunnat påvisa något ovanligt med den.

Vänersborgsfilmen
Hittills oförklarad svensk UFO-film tagen i dagsljus den 23 augusti 1997 från centrala Vänersborg. Den visar två lysande föremål som troligtvis är reflexer eller fåglar

Värnamo-fallet
Berömd svensk UFO-bild tagen genom en fönsterruta av Christer Sundström i Värnamo 1974. Men bilden är bevisligen en bluff, tefatet och gardinen har exakt samma skärpedjup, och antagligen rör det sig om en utklippt kartongbit som applicerats direkt på glaset

Upp


W

Walters, Ed
Amerikansk bluffmakare som hittade på berättelsen om UFO-vågen i amerikanska Gulf Breeze. Walters tog också en stor mängd falska tefatsbilder och skrev böcker om sina påhitt

Walton-fallet
Mycket berömt amerikanskt kidnappningsfall från 1975. Skogshuggaren Travis Walton bortfördes av ett flygande tefat i sina kamraters åsyn och var försvunnen i fem dagar. Historien är motsägelsefull, full av tveksamheter och förtjänar knappast att tas på allvar. Händelsen har filmatiserats som en dramadokumentär under namnet "Fire in the Sky"

W.A.P.I.T
Wigan Aerial Phenomena Investigation. Engelsk UFO-grupp

Warminster-fallet
Berömd UFO-flap som utspelade sig i engelska Warminster på 1960-talet. Ett okänt surrande ljud trakasserade invånarna och blev känt som "the Thing"

Washington UFO Watch
UFO-organisation i Seattle, USA

Wegner, Willy
Dansk bibliotekarie, UFO-författare och skeptiker. Redaktör för Para-nyt

West, Christina
Se Centara, Channie

Whirlwind, Project
Påstådd UFO-studie vid M.I.T 1948

Wickerts, Sture
FOA:s handläggare av UFO-rapporter 1976-1990. Han ansåg ämnet vara ett rent påhitt och beskrev den genomsnittlige UFO-observatören som en "sjuk eller underlig människa som vill skoja med oss eller ha vår uppmärksamhet"

Wingfield, George
Engelsk Cereolog

Woolwich UFO Research Group
Engelsk UFO-organisation med säte i London, grundad 1982

WUFOC
"Westmans UFO-central". Tidigare UFO-grupp i Göteborg, producerade bland annat tidningen Närkontakt

W.U.F.O.S
Isle of Wight UFO Society. Engelsk UFO-förening

Upp


X

Upp


Y

Yorkshire UFO and Paranormal Research
Engelsk förening för UFO och paranormala fenomen

Yorkshire UFO Info
Engelsk UFO-grupp

Yorkshire UFO Society (YUFOS)
En UFO-förening i Sheffield, England

Upp


Z

Zamora, Lonnie
Se Socorro-fallet

Zerotime UFO Research
UFO-organisation i USA

Zeta Reticuli
Solsystem i stjärnbilden Reticulum (Rombiska nätet). Inom den ockulta ufologin hemvist för Greys. Varelserna i Hill-fallet påstods komma från Zeta Reticuli

Zigel, Felix
En berömd rysk ufolog

Upp


Å

Åkercirklar
Geometriska mönster, oftast cirklar, men även andra figurer "piktogram" som sedan mitten av 1970-talet uppenbarat sig i sädesfält. Fenomenet började i England men har sedan spridit sig över hela världen, även till Sverige. Samtliga cirklar anses idag vara konstruerade av människor.

Upp


Ä

Älgen på Hunneberg
Svenskt fall av Cattle mutilations som ägde rum på Hunneberg utanför Vänersborg i augusti 1988. En mystiskt död älg, enligt massmedia med alla fyra benen rakt ut från kroppen, hittades på en flytmosse. Det såg ut som om den fallit från luften vilket utlöste en våg av UFO-observationer i området. Men det hela var ett rent påhitt av medierna och allting tyder idag på att djuret dödades av ett åsknedslag

Änglahår
Spindelvävsliknande material som i sällsynta fall påstås ha fallit från himlen i samband med UFO-observationer

Upp


Ö

Upp


Tillbaka